Như một bãi rác, Hà Nội không vội không được nữa rồi

Hà Nội xú uế khắp nơi, đâu đâu cũng rác. Ảnh Hà Phương
Hà Nội xú uế khắp nơi, đâu đâu cũng rác. Ảnh Hà Phương
Hà Nội xú uế khắp nơi, đâu đâu cũng rác. Ảnh Hà Phương
Lên top