“Nhỏ, nhanh, linh động” là cách phòng chống dịch mới

Cung cấp thuốc cho F0 chăm sóc, điều trị tại nhà. Ảnh: HCDC
Cung cấp thuốc cho F0 chăm sóc, điều trị tại nhà. Ảnh: HCDC
Cung cấp thuốc cho F0 chăm sóc, điều trị tại nhà. Ảnh: HCDC
Lên top