Nhiều thế hệ chủ tịch huyện, xã nợ quán, nợ miệng!

Một trong 9 hộ dân bị chính quyền thu tiền để trích ra trả tiền nợ quán: Ảnh NĐ/LĐO
Một trong 9 hộ dân bị chính quyền thu tiền để trích ra trả tiền nợ quán: Ảnh NĐ/LĐO
Một trong 9 hộ dân bị chính quyền thu tiền để trích ra trả tiền nợ quán: Ảnh NĐ/LĐO
Lên top