Nhiều người dân còn mê muội, làm sao đất nước hóa “rồng”?

Cá chép ở Nghệ An được đồn thổi là "cá thần". Ảnh: TT
Cá chép ở Nghệ An được đồn thổi là "cá thần". Ảnh: TT
Cá chép ở Nghệ An được đồn thổi là "cá thần". Ảnh: TT
Lên top