Nhạy cảm chính trị là tấm lòng thực sự vì dân

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm con trai Chủ tịch huyện Trường Sa
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm con trai Chủ tịch huyện Trường Sa
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm con trai Chủ tịch huyện Trường Sa
Lên top