Nhập độc quyền RedOxy-3C, thiếu gia Hà Thành có thực sự tài cao?

Tháng 7 năm ngoái, 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây đã được xả trực tiếp vào đầu nguồn sông Tô Lịch cuốn băng thành quả nghiên cứu làm sạch sông miễn phí của các nhà khoa học Nhật Bản (Ảnh Tô Thế/LĐO)
Tháng 7 năm ngoái, 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây đã được xả trực tiếp vào đầu nguồn sông Tô Lịch cuốn băng thành quả nghiên cứu làm sạch sông miễn phí của các nhà khoa học Nhật Bản (Ảnh Tô Thế/LĐO)
Tháng 7 năm ngoái, 1,5 triệu m3 nước Hồ Tây đã được xả trực tiếp vào đầu nguồn sông Tô Lịch cuốn băng thành quả nghiên cứu làm sạch sông miễn phí của các nhà khoa học Nhật Bản (Ảnh Tô Thế/LĐO)
Lên top