Nhân từ với quỷ dữ cũng là một tội ác.

Ông Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa. Ảnh: Vietnamnet
Ông Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa. Ảnh: Vietnamnet