Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nhân tài lương 5 triệu rưỡi, phải sống bằng đam mê hay bưng bê?

Một tiến sĩ, một giảng viên toán nhận mức lương như chết đói, phải sống bằng đam mê và cả bưng bê hủ tiếu, điều đó giống như là vô lý vậy.
Một tiến sĩ, một giảng viên toán nhận mức lương như chết đói, phải sống bằng đam mê và cả bưng bê hủ tiếu, điều đó giống như là vô lý vậy.
Một tiến sĩ, một giảng viên toán nhận mức lương như chết đói, phải sống bằng đam mê và cả bưng bê hủ tiếu, điều đó giống như là vô lý vậy.
Lên top