Nhân loại tỉnh thức về an ninh y tế

Máy thở có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn tiến nặng. Ảnh: The Guardian/Axel Heimken/AFP qua Getty Images.
Máy thở có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn tiến nặng. Ảnh: The Guardian/Axel Heimken/AFP qua Getty Images.
Máy thở có vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 có diễn tiến nặng. Ảnh: The Guardian/Axel Heimken/AFP qua Getty Images.
Lên top