Nhân chuyện “mức thuế khá cao” của U23 Việt Nam

Ảnh: Hữu Phạm
Ảnh: Hữu Phạm