Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà kính Đà Nẵng, cỏ Hà Nội và rác Sài Gòn

Hà Nội chi mỗi năm khoảng 700 tỉ đồng cho việc cắt cỏ, riêng chi phí cắt cỏ 24km Đại lộ Thăng Long mỗi năm 53 tỉ đồng.
Hà Nội chi mỗi năm khoảng 700 tỉ đồng cho việc cắt cỏ, riêng chi phí cắt cỏ 24km Đại lộ Thăng Long mỗi năm 53 tỉ đồng.