Nhà khoa học "đốt" nhẹ tênh 5 tỉ tiền thuế dân

Những con bò trong dự án nghiên cứu khoa học trị giá 5 tỉ đồng gầy đến mức sắp chết đói. Ảnh: Vnexpress
Những con bò trong dự án nghiên cứu khoa học trị giá 5 tỉ đồng gầy đến mức sắp chết đói. Ảnh: Vnexpress
Những con bò trong dự án nghiên cứu khoa học trị giá 5 tỉ đồng gầy đến mức sắp chết đói. Ảnh: Vnexpress
Lên top