“Nhà đá” và lá chắn

Tình trạng nhập cảnh trái phép chưa bao giờ bớt nóng, phải chăng vì chưa có trường hợp nhập cảnh nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự như hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép? Ảnh: Người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc/Biên Phòng Kiên Giang
Tình trạng nhập cảnh trái phép chưa bao giờ bớt nóng, phải chăng vì chưa có trường hợp nhập cảnh nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự như hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép? Ảnh: Người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc/Biên Phòng Kiên Giang
Tình trạng nhập cảnh trái phép chưa bao giờ bớt nóng, phải chăng vì chưa có trường hợp nhập cảnh nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự như hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép? Ảnh: Người nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc/Biên Phòng Kiên Giang
Lên top