Nguồn lực thị trường nội địa và niềm tin tiêu dùng

Chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch đã được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Hà Văn
Chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch đã được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Hà Văn
Chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch đã được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: Hà Văn
Lên top