Nguồn động lực để TPHCM tăng trưởng

Theo thống kê, mỗi cán bộ, công chức, viên chức TPHCM phục vụ khoảng 700 người dân, trong khi mức trung bình của cả nước thì một cán bộ chỉ phải phục vụ 340 người dân. Ảnh: Minh Quân
Theo thống kê, mỗi cán bộ, công chức, viên chức TPHCM phục vụ khoảng 700 người dân, trong khi mức trung bình của cả nước thì một cán bộ chỉ phải phục vụ 340 người dân. Ảnh: Minh Quân