Nguồn cảm hứng từ “ước mơ không tiết kiệm” của nữ tỉ phú

CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Vietjet.
CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Vietjet.