Người trẻ tự hào khi phấn đấu vào Đảng

Thay mặt cho thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020). Ảnh: Sơn Tùng
Thay mặt cho thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020). Ảnh: Sơn Tùng
Thay mặt cho thế hệ trẻ, sinh viên Nguyễn Thùy Linh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020). Ảnh: Sơn Tùng
Lên top