Người tiên phong tấn công nhóm lợi ích vỉa hè

Một số người phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè xe máy để kín. Ảnh: Zing.
Một số người phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè xe máy để kín. Ảnh: Zing.
Một số người phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè xe máy để kín. Ảnh: Zing.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM