Người Sài Gòn mong được ăn phở tại quán như người Hà Nội

Nhiều khách hàng phải đứng chờ đến lượt vào ăn. Ảnh: Tô Thế
Nhiều khách hàng phải đứng chờ đến lượt vào ăn. Ảnh: Tô Thế
Nhiều khách hàng phải đứng chờ đến lượt vào ăn. Ảnh: Tô Thế
Lên top