Người hùng không nhất thiết mặc "áo choàng"

Giữa đêm, với con đò gắn máy cole, ông lái đò Võ Bình chạy theo những tiếng kêu cứu của đồng bào bị kẹt đưa cả trăm người tới được khu vực an toàn. Ảnh: Dương Phong.
Giữa đêm, với con đò gắn máy cole, ông lái đò Võ Bình chạy theo những tiếng kêu cứu của đồng bào bị kẹt đưa cả trăm người tới được khu vực an toàn. Ảnh: Dương Phong.
Giữa đêm, với con đò gắn máy cole, ông lái đò Võ Bình chạy theo những tiếng kêu cứu của đồng bào bị kẹt đưa cả trăm người tới được khu vực an toàn. Ảnh: Dương Phong.
Lên top