Người hùng hôm qua chắc đang cô đơn lắm

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM. Ảnh:  Đời sống & Pháp lý.
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM. Ảnh: Đời sống & Pháp lý.