Người gù lưng không dám thẳng, kẻ bảo người nhận tội thay

Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: P.Du
Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: P.Du
Các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi ở Hòa Bình. Ảnh: P.Du
Lên top