Người dân trông chờ ĐBQH đẩy mạnh giám sát giáo dục

Học sinh lựa chọn mua sách giáo khoa tại một nhà sách ở Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng
Học sinh lựa chọn mua sách giáo khoa tại một nhà sách ở Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng