Người dân không thể ăn gạo thay cơm nếu không có gas

Kiểm tra giấy đi đường Ảnh: PV
Kiểm tra giấy đi đường Ảnh: PV
Kiểm tra giấy đi đường Ảnh: PV
Lên top