Người dân, doanh nghiệp vùng xanh từng ngày mong được "rã đông"

Yên Bái là vùng xanh mở cửa mọi hoạt động kinh tế.
Yên Bái là vùng xanh mở cửa mọi hoạt động kinh tế.
Yên Bái là vùng xanh mở cửa mọi hoạt động kinh tế.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top