Người cha: “không oán trách ai cả”- nhưng sao day dứt, đau nhói!

Cây phượng vĩ siêu to siêu khổng lồ ấy sáng nay đã bất thần đổ xuống...
Cây phượng vĩ siêu to siêu khổng lồ ấy sáng nay đã bất thần đổ xuống...
Cây phượng vĩ siêu to siêu khổng lồ ấy sáng nay đã bất thần đổ xuống...
Lên top