Người bệnh đang bị ăn gian công khai

Tại Thanh Hóa, tình trạng thiếu giường bệnh cũng là bài toán nan giải. Ảnh: Dân trí.
Tại Thanh Hóa, tình trạng thiếu giường bệnh cũng là bài toán nan giải. Ảnh: Dân trí.
Tại Thanh Hóa, tình trạng thiếu giường bệnh cũng là bài toán nan giải. Ảnh: Dân trí.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM