Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người bệnh đang bị ăn gian công khai

Tại Thanh Hóa, tình trạng thiếu giường bệnh cũng là bài toán nan giải. Ảnh: Dân trí.
Tại Thanh Hóa, tình trạng thiếu giường bệnh cũng là bài toán nan giải. Ảnh: Dân trí.