Ngu và ác, những “phụ nữ tần tảo” giờ không rải đinh nữa, mà rải chông

Thay vì đinh, "giới đinh tặc" giờ đã leo thang đến chông để đảm bảo không nạn nhân nào có thể thoát.
Thay vì đinh, "giới đinh tặc" giờ đã leo thang đến chông để đảm bảo không nạn nhân nào có thể thoát.
Thay vì đinh, "giới đinh tặc" giờ đã leo thang đến chông để đảm bảo không nạn nhân nào có thể thoát.
Lên top