Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngọn tháp truyền hình cao nhất thế giới và cái lý của sự ôm đồm