Ngoài thực phẩm, y tế, hãy cứu trợ các em đến trường

Người dân Quảng Bình đang chống chọi với tình cảnh khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân Quảng Bình đang chống chọi với tình cảnh khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: Lê Phi Long
Người dân Quảng Bình đang chống chọi với tình cảnh khó khăn sau mưa lũ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top