Nghiệt ngã quá

Bùi Minh Lý có lẽ không hiểu, không thể tự trả lời rằng tại sao phải mất đến 8 năm để anh được minh oan. Ảnh: Phương Loan/PLO
Bùi Minh Lý có lẽ không hiểu, không thể tự trả lời rằng tại sao phải mất đến 8 năm để anh được minh oan. Ảnh: Phương Loan/PLO
Bùi Minh Lý có lẽ không hiểu, không thể tự trả lời rằng tại sao phải mất đến 8 năm để anh được minh oan. Ảnh: Phương Loan/PLO
Lên top