Nghiêng mình

Giây phút anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của cháu.
Giây phút anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của cháu.
Giây phút anh Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng mắt trực tiếp lấy giác mạc của bé gái 7 tuổi tại nhà riêng của cháu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM