Nghiên cứu khoa học: 14% chi phí là họp hành, 25% hoa hồng

“Bò thì gầy, chỉ có cán bộ là béo thôi”- nhận xét cuả người dân Raglai. Ảnh VNE: Người chăn bò đang quá chật vật khi phải bỏ tiền túi để cho bò "ăn nhín lại"
“Bò thì gầy, chỉ có cán bộ là béo thôi”- nhận xét cuả người dân Raglai. Ảnh VNE: Người chăn bò đang quá chật vật khi phải bỏ tiền túi để cho bò "ăn nhín lại"
“Bò thì gầy, chỉ có cán bộ là béo thôi”- nhận xét cuả người dân Raglai. Ảnh VNE: Người chăn bò đang quá chật vật khi phải bỏ tiền túi để cho bò "ăn nhín lại"
Lên top