Nghiêm trị việc núp bóng "chuyến xe 0 đồng" chở dân ra khỏi vùng dịch

Những "chuyến xe 0 đồng" nhưng thực chất thu giá rất cao. Ảnh: PĐ.
Những "chuyến xe 0 đồng" nhưng thực chất thu giá rất cao. Ảnh: PĐ.
Những "chuyến xe 0 đồng" nhưng thực chất thu giá rất cao. Ảnh: PĐ.
Lên top