Nghiêm trị những kẻ chống đối phòng dịch như Hồ Hữu Nhân, Lâm Đình Bảo

Người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” xông vào siêu thị. Ảnh chụp màn hình.
Người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” xông vào siêu thị. Ảnh chụp màn hình.
Người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7” xông vào siêu thị. Ảnh chụp màn hình.
Lên top