Nghĩa cử của sao Việt làm đẹp thêm hai chữ đồng bào

Cùng Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Tóc Tiên... đã quyên góp hàng tỉ đồng hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Cùng Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Tóc Tiên... đã quyên góp hàng tỉ đồng hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Cùng Hà Anh Tuấn, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Tóc Tiên... đã quyên góp hàng tỉ đồng hỗ trợ chống dịch COVID-19.
Lên top