Nghi án Tenma Việt Nam hối lộ 5 tỉ: “Làm gì có chuyện ấy”

Công ty Tenma tại Việt Nam.
Công ty Tenma tại Việt Nam.
Công ty Tenma tại Việt Nam.
Lên top