Nghệ An phải là đầu tàu của Bắc Trung Bộ

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Trần Tuấn.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Trần Tuấn.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top