Ngàn tỉ ngàn tỉ bỏ hoang

Một tấm biển trước bệnh viện đa khoa Mê Linh, một bệnh viện với mức đầu tư 2.700 tỉ đồng đang bị... bỏ hoang. Ảnh: ST
Một tấm biển trước bệnh viện đa khoa Mê Linh, một bệnh viện với mức đầu tư 2.700 tỉ đồng đang bị... bỏ hoang. Ảnh: ST
Một tấm biển trước bệnh viện đa khoa Mê Linh, một bệnh viện với mức đầu tư 2.700 tỉ đồng đang bị... bỏ hoang. Ảnh: ST

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top