Ngân hàng hành động “khoan thư sức dân”

Người dân miền Trung chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ. Ảnh: LPL
Người dân miền Trung chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ. Ảnh: LPL
Người dân miền Trung chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ. Ảnh: LPL
Lên top