Ngăn chặn những “vũng lầy” tha hoá quyền lực

Bài học từ trường Đại học Tôn Đức Thắng chỉ là một ví dụ trong rất nhiều những ví dụ về tha hoá quyền lực, không chỉ ở những cán bộ cấp cao mà còn ở ngay những cơ sở đảng cấp dưới.
Bài học từ trường Đại học Tôn Đức Thắng chỉ là một ví dụ trong rất nhiều những ví dụ về tha hoá quyền lực, không chỉ ở những cán bộ cấp cao mà còn ở ngay những cơ sở đảng cấp dưới.
Bài học từ trường Đại học Tôn Đức Thắng chỉ là một ví dụ trong rất nhiều những ví dụ về tha hoá quyền lực, không chỉ ở những cán bộ cấp cao mà còn ở ngay những cơ sở đảng cấp dưới.
Lên top