Ngậm ngùi, tích luỹ 28-30 năm mới mua được nhà

Lên top