Nếu Vinasun thắng Grab, ai sẽ thua?

Cuộc chiến Vinasun - Grab là cuộc chiến giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ. Ảnh: Dân Trí.
Cuộc chiến Vinasun - Grab là cuộc chiến giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ. Ảnh: Dân Trí.
Cuộc chiến Vinasun - Grab là cuộc chiến giữa taxi truyền thống với taxi công nghệ. Ảnh: Dân Trí.
Lên top