Nếu tỉnh nào cũng sân bay

Cảng hàng không Điện Biên Phủ là một trong những sân bay đạt công suất thấp, nguồn thu không đủ bù chi. Ảnh: ACV
Cảng hàng không Điện Biên Phủ là một trong những sân bay đạt công suất thấp, nguồn thu không đủ bù chi. Ảnh: ACV
Cảng hàng không Điện Biên Phủ là một trong những sân bay đạt công suất thấp, nguồn thu không đủ bù chi. Ảnh: ACV
Lên top