Nếu "thủ phủ heo" thất thủ!

“Một số tỉnh nghe báo cáo rất hay và khá bình tĩnh như chưa hề có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra nhưng trên thực tế thì heo chết quăng đầy bên đường, xác trôi đầy sông”- Lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến
“Một số tỉnh nghe báo cáo rất hay và khá bình tĩnh như chưa hề có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra nhưng trên thực tế thì heo chết quăng đầy bên đường, xác trôi đầy sông”- Lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến
“Một số tỉnh nghe báo cáo rất hay và khá bình tĩnh như chưa hề có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra nhưng trên thực tế thì heo chết quăng đầy bên đường, xác trôi đầy sông”- Lời Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top