Nếu người không giúp bắt cướp là công an thì phải đuổi khỏi ngành

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Lên top