Nếu là phá hoại - hậu quả sẽ thế nào?

Đường dẫn ra suối Khại - một trong những nguồn cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà (tỉnh Hòa Bình) và sau đó thành nước sinh hoạt cho thành phố Hà Nội - trơn trượt bởi dầu thải. Ảnh: TTXVN
Đường dẫn ra suối Khại - một trong những nguồn cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà (tỉnh Hòa Bình) và sau đó thành nước sinh hoạt cho thành phố Hà Nội - trơn trượt bởi dầu thải. Ảnh: TTXVN
Đường dẫn ra suối Khại - một trong những nguồn cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà (tỉnh Hòa Bình) và sau đó thành nước sinh hoạt cho thành phố Hà Nội - trơn trượt bởi dầu thải. Ảnh: TTXVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top