Nếu không thay đổi để cạnh tranh, là chết!

Taxi Vinasun dán băngrôn "yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ luật pháp Việt Nam" (ảnh: PK).
Taxi Vinasun dán băngrôn "yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ luật pháp Việt Nam" (ảnh: PK).