Nếu không có ý thức của người mẹ bệnh nhân 1440

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tại một chốt chống dịch (Ảnh: Thuỳ Linh/LĐO)
Bộ đội biên phòng Cao Bằng tại một chốt chống dịch (Ảnh: Thuỳ Linh/LĐO)
Bộ đội biên phòng Cao Bằng tại một chốt chống dịch (Ảnh: Thuỳ Linh/LĐO)
Lên top