Nếu được làm lại, Bộ trưởng Tiến có chọn cách minh bạch như thế này không?!

Văn phòng của Công ty VN Pharma. Ảnh:CAND
Văn phòng của Công ty VN Pharma. Ảnh:CAND