Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nếu được làm lại, Bộ trưởng Tiến có chọn cách minh bạch như thế này không?!

Văn phòng của Công ty VN Pharma. Ảnh:CAND
Văn phòng của Công ty VN Pharma. Ảnh:CAND